Witamy na stronie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo Usługowe Piaseczno Sp. z o.o.


P R Z E T A R G / I N N E

2016.12.20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg 15


Pobierz


Protokół z otwarcia ofert - Przetarg 16


Pobierz


2016.12.16

Materiał dotyczący - Przetarg 15


Oświadczenie dotyczące o przynależnosci lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Oświadczenie


Dostawa, montaż i uruchomienie na zasadzie działania „pod klucz” kotła wodnego wysokoparametrowego
dla PCU w Piasecznie
Pobierz
2016.12.09

Protokół z otwarcia ofert - Przetarg 15


Pobierz
2016.12.08

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW - PRZETARG 15/2016


Pobierz2016.12.06

PRZETARG 16/2016
Dotyczy remontu-wymiany przyłączy wykonanych
w technologii kanałowej na przyłącza sieci cieplnej preizolowanej
doprawadzającej ciepło do budynków o Nr.3,5,7,8,11 przy ulicy
Sikorskiego w Piasecznie


OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

POBIERZ
Wersja DOC - POBIERZ

Materiał do Przetargu 16/2016


Oświadczenie finansowe pobierz
Schemat pobierz
Sieć informacja pobierz2016.12.06

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW - PRZETARG 15/2016


Pobierz2016.11.30

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW - PRZETARG 15/2016


Pobierz2016.11.29

PRZETARG 15/2016

Dostawa, montaż i uruchomienie, na zasadzie działania „pod klucz”, kotła wodnego wysokoparametrowego dla Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Usługowego w Piasecznie


OGŁOSZENIE


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ

POBIERZ
2016.11.16

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetarg 13 Pobierz
Przetarg 14 Pobierz


2016.11.14

Protokół z otwarcia ofert


Przetarg 13 Pobierz
Przetarg 14 Pobierz


2016.11.07

Informacja dla oferentów PRZETARG 14/2016


Informacja
Materiał dodatkowy


Informacja dla oferentów PRZETARG 13/2016


Informacja


2016.10.28

PRZETARG 14/2016

Remont- wymiana przyłącza sieci cieplnej kanałowej na sieć w technologii preizolowanej doprowadzającej ciepło od komory przy ul Al. Róż do budynków mieszkalnych Al. Róż 11, 13, 15 oraz Powstańców Warszawa 14, 16 w Piasecznie


OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

POBIERZ

Materiał do Przetargu 14/2016


Aleja Róż - schemat pobierz
Aleja Róż - opis i materiały pobierz2016.10.28

PRZETARG 13/2016

Budowa przyłącza sieci cieplnej preizolowanej doprowadzającej ciepło do projektowanego budynku mieszkalnego
przy ul. J.P.II w Piasecznie.

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE - zmiana

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

POBIERZ

Materiał do Przetargu 13/2016


Piekut-rys1-Plan Sytuacyjny pobierz
Piekut-rys2-Profil Podłużny pobierz
Piekut-rys3-Schemat Montażowy pobierz
Piekut-Opis pobierz2016.10.19

ZAPYTANIE OFERTOWE
na udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EUR
Zamówienia na: budowę przyłącza do budynku Szkolna 30 w Piasecznie

Czytaj


2016.09.27

Zapytanie Ofertowe
dotyczące usługi wykonania przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2016 dla Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Usługowego Piaseczno Sp. z o.o.

zapytanie ofertowe

2016.09.23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu 12/2016

informacja


2016.09.20

Informacja z otwarcia ofert na budowę przyłącza sieci cieplnej do budynku Starostwa, budynków socjalnych i szkolnych w rejonie Parku w Piasecznie

informacja


2016.09.14

Odpowiedzi dla Oferentów / Przetarg 12

odpowiedzi


2016.09.05

PRZETARG 12/2016

Budowa przyłącza sieci cieplnej do budynków Starostwa, budynków socjalnych i szkolnych w rejonie parku w Piasecznie, złożonego z następujących fragmentów: Królewskie Lipy, Park, budynki socjalne.

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

POBIERZ

Materiał do Przetargu 12/2016


PARK-KrolewskiejLipy-Zest.mat. pobierz
PARK-KrolewskieLipy-PZT pobierz
PARK-KrolewskieLipy-SCHEMATMONT pobierz
PARK-KrolewskiLipy-PROFIL-02 pobierz
PARK-BudynkiSocjalne-PROFIL pobierz
PARK-BudynkiSocjalne-PZT pobierz
PARK-BudynkiSocjalne-SCHEMATMONT pobierz
PARK-BudynkiSocjalne-Zest.mat. pobierz
PARK-Zgody5-PROFIL pobierz
PARK-Zgody5-PZT pobierz
PARK-Zgody5-SCHEMATMONT pobierz
PARK-Zgody5-Zest.mat. pobierz

Dodatkowy materiał do przetargu 12/2016

Informacja do przetargu pobierz
PARK - Królewskie Lipy - 03- SCHEMAT MONTAŻOWY modyfikacja przetargowa pobierz
PARK - Królewskie Lipy - Opis - 03- SCHEMAT MONTAŻOWY modyfikacja przetargowa pobierz
PARK - Zgody 5 - Opis pobierz
PARK - Budynki socjalne - OPIS pobierz
Załącznik do oferty w formie edytowalnej pobierz

2016.06.06

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Przetarg 11

Informacja
2016.06.02

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Przetarg 10

Informacja
2016.06.02

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Przetarg 10 i 11

Informacja
2016.05.31

INFORMACJA DLA OFERENTÓW
dot. postępowania nr. 11/2016

Informacja
2016.05.25

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW
( dot. przetargów10 i 11)

Odpowiedzi
Regulamin
udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Ciepłowniczo-Usługowym "Piaseczno" Sp. z o.o.

Regulamin

ANEKS 1
Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Ciepłowniczo-Usługowym "Piaseczno" Sp. z o.o.

Aneks


2016.05.20

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA dla OFERENTÓW
dotyczy przetargów nr 10/2016 i 11/2016

WYJAŚNIENIE


2016.05.18

PRZETARG 11/2016

Budowa przyłącza sieci cieplnej w ul. Nadarzyńskiej do budynku przy ul. Kościuszki 20 w Piasecznie

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

POBIERZ

Materiał do Przetargu 11/2016


Nadarzynska PZT pobierz
Nadarzynska-Opis pobierz
Nadarzynska profil pobierz
Nadarzynska schemat montazowy pobierz
Nadarzynska schemat alarmowy pobierz
Nadarzynska Zestawienie materialow1 pobierz
Nadarzynska Zestawienie materialow2 pobierz

2016.05.17

PRZETARG 10/2016

Budowy przyłącza sieci cieplnej w uliach: Jana Pawła II, Żytniej, Kazimierza Jarząbka do projektowanego budynku PRESTIGE II w Piasecznie

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

POBIERZ

Materiał do Przetargu 10/2016


Jarząbka-Żytania (schemat montażowy) pobierz
Jarząbka-Żytania (system alarmowy) pobierz
Jarząbka PZT pobierz
Jarząbka-Opis pobierz
Jarząbka profil pobierz
Żytnia PZT pobierz
Żytnia profil pobierz
Zestawienie materiałów1 pobierz
Zestawienie materiałów2 pobierz
2016.02.19

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na pełnienie funkcji
INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGOWNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH

pobierz (excel)2015.09.14

PRZETARG 9/2015

Piaseczno: Budowa osiedlowej sieci cieplnej preizolowanej doprowadzającej ciepło do budynku mieszkalnego w ul. Królewskie Lipy w Piasecznie. Numer ogłoszenia: 135747 - 2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

pobierz

Numer ogłoszenia: 255530 - 2015; data zamieszczenia: 29.09.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

pobierz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ

pobierz

ZAŁOŻENIA DO UMOWY
Budowa osiedlowej sieci cieplnej preizolowanej doprowadzającej ciepło do budynku mieszkalnego w ul. Królewskie Lipy w Piasecznie.

pobierz

KRÓLEWSKIE LIPY OPIS PB
Budowa osiedlowej sieci cieplnej preizolowanej doprowadzającej ciepło do budynku mieszkalnego w ul. Królewskie Lipy w Piasecznie.

pobierz

Materiał do Przetargu 9/2015

Plan Sytuacyjnypobierz
Profil Podłużny pobierz
Przekroje Przez Wykop pobierz
Schemat Montażowy pobierz
Schemat Instalacji Alarmowej pobierz
Sieć Prowizoryczna pobierz

PRZETARG Nr.9/2015
ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW

pobierz
2015.10.07

Protokół NR 1
z otwarcia ofert na sieć cieplną w ul. Królewskie Lipy
w Piasecznie

pobierz


INFORMACJA
o zakończeniu postępowania przetargowego Nr 9/2015

pobierz

2014.08.18

PRZETARG 8/2014

Piaseczno: Budowa przyłącza ciepłowniczego (sieci cieplnej
preizolowanej) w ul. Dworcowej w Piasecznie
Numer ogłoszenia: 177421 - 2014; data zamieszczenia: 18.08.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

pobierz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ

pobierz

ZAŁOŻENIA DO UMOWY
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

pobierz

Materiał do Przetargu 8/2014

Opis pobierz
Plan Sytuacyjny pobierz
Profil Podłużny pobierz
Schemat Montażowy pobierz
Schemat Instalacji Alarmowej pobierz


Archiwum Przetargowe - inne

Informacje o roztrzygniętych przetargach,
materiały archiwalne


W E J D Ź


Do obejrzenia dokumentacji w pdf, wymagany jest program Adobe Reader
download