Emisja

Emisja

INFORMACJA O WIELKOŚCI EMISJI
w roku 2017

EMISJA 2017

——————————————————————————————————————–

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Laboratorium
Pracownia w Radomiu

SPRAWOZDANIE NR 71/16
Z POMIARÓW EMISJI

Czytaj dalej

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Laboratorium
Pracownia w Radomiu

SPRAWOZDANIE NR 55/16
Z POMIARÓW EMISJI

Czytaj dalej

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Laboratorium
Pracownia w Radomiu

SPRAWOZDANIE NR 341/14
Z POMIARÓW EMISJI

Klient (nazwa i adres)             Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe „Piaseczno” Sp. z o.o.Podstawa badań                        Zlecenie nr:95/RA/14

     Niniejsze Sprawozdanie zawiera wyniki badań/pomiarów objęte zakresem akredytacji PCA nr AB 322 oraz badań/pomiarów niekredytowanych. Wyniki zakresu akredytacji zostały oznaczone znakiem N.

       Laboratorium oświadcza, że wyniki badań/pomiarów odnoszą się wyłącznie do dnia, pory, godzin, miejsca wykonania pomiarów/badań oraz badanych obiektów i są wyznaczone z niepewnością rozszerzoną przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. Niniejsze Sprawozdanie bez pisemnej zgody kierownika laboratorium nie może być powielane inaczej jak, tylko w całości.

Czytaj dalej

——————————————————————————————————————–

Do obejrzenia Emisji wymagany jest program Adobe Reader
download

Skip to content