Gdzie należymy

Gdzie należymy

Wyniki wyborów statutowych w Polskiej Izbie Biomasy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków w Kielcach w dniu 30 marca 2016 roku na IV kadencję do roku 2020

P O B I E R Z

Polska Izba Biomasy
www.biomasa.org.pl

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
www.igcp.org.pl

Skip to content