Laury – PCU

Laury – PCU

PC-U PIASECZNO W GRONIE NAJLEPSZYCH FIRM CIEPŁOWNICZYCH

W dniu 16 września 2008 po raz kolejny, w czasie trwania XII Forum Ciepłowników Polskich w Międzyzdrojach, zostały przyznane LAURY CIEPŁOWNICTWA. To zaszczytne wyróżnienie, porównywalne w środowisku ciepłowników do Oskarów, jest przyznawane przez niezależną Kapitułę Laurów.

   Laury są przyznawane zgodnie z zasadą ” pierwszy wśród równych”, w kategoriach :
– LAUR HONOROWY – dla osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju ciepłownictwa w Polsce
– LAUR w kategorii wiodące przedsiębiorstwo ciepłownicze o sprzedaży rocznej ciepła poniżej
   200 000 GJ/rok
– LAUR w kategorii wiodące przedsiębiorstwo ciepłownicze o sprzedaży ciepła w granicach
   200 001 ~ 1 000 000 GJ/rok
– LAUR w kategorii wiodące przedsiębiorstwo ciepłownicze o sprzedaży ciepłapowyżej 1 000 001 GJ/rok
– LAUR w kategorii wiodąca firma współpracująca z sektorem ciepłowniczym

   Kapituła oceniała wyniki finansowe , wydajność pracy, zaangażowanie przedsiębiorstw w działalność społeczną, realizację misji i wiele, wiele innych czynników. Obrady Kapituły były tajne, a wyniki zostały ogłoszone na uroczystym posiedzeniu plenarnym XII Forum Ciepłowników przez Prezesa Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

   PC-U PIASECZNO Sp. z o.o. zostało nominowane do LAURU w kategorii przedsiębiorstw ciepłowniczych o sprzedaży ciepła mniejszej niż 200 000 GJ/rok wraz z firmami:
   Zambrowskie Wodociągi i Ciepłownictwo sp. z o.o.; Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „LUBAŃ” sp. z o.o.
Już sama nominacja stawia PC-U w gronie 3 najlepszych firm z pośród ok. 100 w tej kategorii, co świadczy w bardzo dobrej pracy Załogi i Zarządu Spółki. Zajęcie tak wysokiego miejsca przez firmę ciepłowniczą stosującą jako paliwo gaz ziemny jest ewenementem na skalę kraju , co podkreślił w swoim wystąpieniu Prezes B. Regulski. Dzięki wysiłkom obecnego Zarządu, który w sposób znaczący obniżył koszty wytwarzania ciepła, nasza kotłownia z powodzeniem może „rywalizować” z innymi ciepłowniami opalanymi węglem. Cena ciepła w Piasecznie nie zmieniła się, pomimo bardzo dużej podwyżki ceny gazu! Tak więc mit o „najdroższym cieple w Polsce” można z powodzeniem odesłać do lamusa.
   Nasze ciepło jest wytwarzane w sposób racjonalny po kosztach ekonomicznie uzasadnionych i niejednokrotnie taniej niż w kotłowniach węglowych. Zarząd PC-U dąży do tego, aby nasze ciepło konkurowało cenowo z ciepłem wytwarzanym w indywidualnych kotłowniach, i już niedługo, mamy nadzieję, wszyscy mieszkańcy Piaseczna będą ogrzewani z naszej ciepłowni, która już jest gotowa do sprzedawania ciepła wszystkim chętnym przez cały rok.

Prezes PC-U Marek Trendel ( drugi od lewej) z aktem nominacji w dłoni oczekuje na ogłoszenie
werdyktu Kapituły

Poniżej : Nominowani na wspólnym zdjęciu z Zarzvdem IGCP


(od lewej : Wiceprezes IGCP B. Regulski, Wiceprezes PC-U P. Gołąb, Prezes PC-U M. Trendel,
Prezes ICGP J. Szymczak)

——————————————————————————————————————–

Skip to content