Przetarg / Inne

Przetarg / Inne

2021.06.11

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Czytaj

2021.04.23

Informacja z otwarcia ofert

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Czytaj

2021.04.23

INFORMACJA
jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Czytaj

2021.04.14

Pytania i Odpowiedzi – aktualizacja V

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Czytaj

2021.04.12

Pytania i Odpowiedzi – aktualizacja IV

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Czytaj

2021.04.01

Pytania i Odpowiedzi – aktualizacja III

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Czytaj

2021.03.31

Pytania i Odpowiedzi – aktualizacja II

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Czytaj

2021.03.31

Pytania i Odpowiedzi – aktualizacja I

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Czytaj

Materiały do zamówienia – wersja edytowalna

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
pobierz

Zał. nr 2 do umowy, Gwarantowane parametry techniczne : – pobierz
Zał. nr 3 do umowy, Specyfikacja techniczna : – pobierz
Zał. nr 7 do umowy, Specyfikacja techniczna : – pobierz

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA
pobierz

2021.03.26

Pytania i Odpowiedzi

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Czytaj

2021.03.24

Polska-Piaseczno: Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Sprawa 1 / 2021

Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Czytaj

Specyfikacja Warunków Zamówień – SWZ

Czytaj

Materiały do zamówienia

Wzór umowy zał. nr 6 : – pobierz
Wzór umowy zał. nr 7 : – pobierz
Zał. nr 1 do umowy część opisowa : – pobierz
Zał. nr 2 do umowy : – pobierz
Zał. nr 3 do umowy : – pobierz

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA

Pobierz

Warunki przyłączenia nr 20-G0/WP/00576 dla zakładu wytwarzania energii,
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 15 kV.

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Czytaj

Dodatkowe materiały do zamówienia

Instrukcja BHP i Obsługi Kotłowni PCU Piaseczno : – pobierz
Instrukcja BHP Ogólna w PCU Piaseczno : – pobierz
Projekt techniczny Gazowej kotłowni, podłączenie do sieci energetycznej : – pobierz
Kanalizacja – Studnie Schładzające : – pobierz
Projekt Fundamentów pod Kominy : – pobierz
Kratownice – Schematy : – pobierz
Konstrukcja : – pobierz
Kotłownia – Rzuty : – pobierz
Warunki Techniczne Przyłączenia i Dostawy Gazu : – pobierz
Warunki Przyłączenia do Sieci Gazowej : – pobierz
Raport z Analizy Próbek Wody z Sieci Ciepłowniczej : – pobierz
Zapotrzebowanie Mocy 2019 – 2020 : – pobierz
Wykres Uporządkowany Zapotrzebowania na Ciepło 2019 : – pobierz
Tabela Temperatur – 12.2020 : – pobierz
Zdjęcia Urzšądzeń Pomiarowych i Technicznych : – pobierz


2021.03.04

Informacja o wyniku postępowania

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie

POBIERZ

2021.02.19

Informacja z otwarcia ofert

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie

POBIERZ

————

2021.02.17

Pytania i Odpowiedzi
aktualizacja XII

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w PiasecznieW odpowiedzi na zapytanie wykonawcy dotyczące „proszę o udostępnienie na stronie
internetowej elektronicznej wersji (pliku .xml) formularza JEDZ” informujemy iż:

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) można wypełnić za pomocą narzędzia
udostępnionego przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie wejdź

lub za pomocą edytowalnego pliku w formacie Word również udostępnionego
na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adres pobierz

Wszystkie informacje niezbędne do wypełnienia dokumentu JEDZ znajdują się na stronie
Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem https://espd.uzp.gov.pl/

————


2021.02.11

Pytania i Odpowiedzi
aktualizacja XI

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Czytaj

————


2021.02.08

Warunki przyłączenia nr 20-G0/WP/00576 dla zakładu wytwarzania energii,
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 15 kV.

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Czytaj

2021.02.05

Pytania i Odpowiedzi
aktualizacja X

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Czytaj

2021.02.01

Pytania i Odpowiedzi
aktualizacja IX

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Czytaj

2021.01.29

Pytania i Odpowiedzi
aktualizacja VIII

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Czytaj

2021.01.28

Pytania i Odpowiedzi
aktualizacja VII

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Czytaj

2021.01.22

U W A G A !!

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie

Zamawiający informacje, że oczekiwany termin wydania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej przez PGE Dystrybucja to koniec stycznia 2021 roku.
W związku z powyższym ulega wydłużeniu termin składania ofert
do dnia 19.02.2021 roku

Godzina nadsyłania ofert oraz godzina otwarcia ofert nie uległa zmianie

Materiały uzupełniające do zamówienia

Projekt techniczny Podłączenie do sieci energetycznej : – pobierz
Układ automatyczej regulacji zaworów kotła K1 : – pobierz
Układ automatyczej regulacji zaworów kotła K1 – Instrukcja Obsługi : – pobierz

Pytania i Odpowiedzi
aktualizacja VI

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Czytaj

2021.01.21

Pytania i Odpowiedzi
aktualizacja V

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Czytaj

2021.01.15

Pytania i Odpowiedzi
aktualizacja IV

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Czytaj

2021.01.14

Pytania i Odpowiedzi
aktualizacja III

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Czytaj

2021.01.12

Pytania i Odpowiedzi
aktualizacja II

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Czytaj

Materiały do zamówienia – wersja edytowalna

Zał. nr 2 do umowy, Gwarantowane parametry techniczne : – pobierz
Zał. nr 3 do umowy, Specyfikacja techniczna : – pobierz
Oferta – formularz ofertowy, pozostałe : – pobierz

2021.01.08

Pytania i Odpowiedzi
aktualizacja I

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Czytaj

2021.01.04

Pytania i Odpowiedzi

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Czytaj

2020.12.28

Polska-Piaseczno: Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
2020/S 252-637700
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Celem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy zadania realizowanego
W systemie „pod klucz”, polegającego na zaprojektowaniu, zainstalowaniu
I uruchomieniu agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy elektrycznej 0,999 MW, lub 2 agregatów o sumarycznej mocy elektrycznej 0,999 MW,
przystosowanego do pracy przez 24h/d oraz przez 12m-cy/a. Nowa instalacja musi
spełniać wszelkie przewidziane i obowiązujące przepisy, standardy i wymagania
zapisane w polskim prawie.
Czytaj

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień – SIWZ

Czytaj

Materiały do zamówienia

Wzór umowy zał. nr 6 : – pobierz
Wzór umowy zał. nr 7 : – pobierz
Zał. nr 1 do umowy część opisowa : – pobierz
Zał. nr 2 do umowy : – pobierz
Zał. nr 3 do umowy : – pobierz

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA

Pobierz

Dodatkowe materiały do zamówienia

Instrukcja BHP i Obsługi Kotłowni PCU Piaseczno : – pobierz
Instrukcja BHP Ogólna w PCU Piaseczno : – pobierz
Projekt techniczny Gazowj kotłowni, podłączenie do sieci energetycznej : – pobierz
Kanalizacja – Studnie Schładzające : – pobierz
Projekt Fundamentów pod Kominy : – pobierz
Kratownice – Schematy : – pobierz
Konstrukcja : – pobierz
Kotłownia – Rzuty : – pobierz
Warunki Techniczne Przyłączenia i Dostawy Gazu : – pobierz
Warunki Przyłączenia do Sieci Gazowej : – pobierz
Raport z Analizy Próbek Wody z Sieci Ciepłowniczej : – pobierz
Zapotrzebowanie Mocy 2019 – 2020 : – pobierz
Wykres Uporządkowany Zapotrzebowania na Ciepło 2019 : – pobierz
Tabela Temperatur – 12.2020 : – pobierz
Zdjęcia Urzšdzeń Pomiarowych i Technicznych : – pobierz

Informacja dla Wykonawców

Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania. Dane postępowanie można wyszukać również na
liście wszystkich postępowań, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania na miniPortalu

ID Postępowania
22dc635f-9582-4386-b08a-d6c245199ce0

Link do postępowania na stronie miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych

Czytaj

2020.10.15

Protokół z dialogu technicznego

związanego z postępowaniem o udzielnie zamówienia publicznego na rozbudowę PC-U Piaseczno o układ kogeneracyjny o mocy ok. 999 kWe.
Czytaj

2020.09.21

OGŁOSZENIE
O
DIALOGU TECHNICZNYM

„Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę PC-U Piaseczno o układ kogeneracyjny
o mocy ok. 999 kWe”
Czytaj

REGULAMIN PRZEROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO
W PRZEDSIĘBIORSTWIE CIEPŁOWNICZO-USŁUGOWYM „PIASECZNO” Sp. z o.o.

Regulamin

Zgłoszenie do udziału w Dialogu Technicznym

Zgłoszenie

2020.06.23

OGŁOSZENIE
O
NABORZE PRACOWNIKÓW

Zarząd PC-U PIASECZNO Sp. z o.o. zaprasza osoby chętne do pracy na stanowisku operatora kotłowni gazowej do składania aplikacji.
Ogłoszenie

Regulamin
udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Ciepłowniczo-Usługowym „Piaseczno” Sp. z o.o.

Regulamin

ANEKS 1
Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Ciepłowniczo-Usługowym „Piaseczno” Sp. z o.o.

Aneks

2020.03.02

Protokół Postępowania
w Trybie Przetargu Nieograniczonego

Sprawa nr. 1 /2020, przetarg 21/2020 z dnia 2020.02.10

„Budowa przyłącza sieci cieplnej od zaworów przy ul. Syrenki do osiedla Mieszkaniowego „TRIMEKO”
przy ul. Mleczarskiej, Spr. 1/2020.”

POBIERZ

2020.02.24

Informacja z otwarcia ofert

dotyczy przetargu 21/2020 z dnia 2020.02.10
„Budowa przyłącza sieci cieplnej od zaworów przy ul. Syrenki do osiedla Mieszkaniowego „TRIMEKO”
przy ul. Mleczarskiej, Spr. 1/2020.”

POBIERZ

2020.02.20

Odpowiedzi na pytania oferentów – aktualizacja
dotyczy przetargu 21/2020 z dnia 2020.02.10

ODPOWIEDZI

2020.02.13

Przetarg 21/2020 – Sprawa nr 1/2020

Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane
Budowa przyłącza sieci cieplnej od zaworów przy ul. Syrenki do osiedla Mieszkaniowego „TRIMEKO” przy ul. Mleczarskiej.

Zarząd PCU Piaseczno Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w SIWZ, na skutek
pomyłki drukarskiej, wystąpił błąd w pkt. 3 dotyczącym opisu przedmiotu zamówiena

POBIERZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie aktualizacja

2020.02.12

Przetarg 21/2020 – Sprawa nr 1/2020

Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane
Budowa przyłącza sieci cieplnej od zaworów przy ul. Syrenki do osiedla Mieszkaniowego „TRIMEKO” przy ul. Mleczarskiej.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie aktualizacja

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień – aktualizacja
Zarząd PCU Piaseczno Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w SIWZ, na skutek
pomyłki drukarskiej, wystąpił błąd w pkt. 5 dotyczącym terminu wykonania zamówienia.

SIWZ aktualizacja

O F E R T A – FORMULARZ OFERTOWY załącznik Nr 1
pobierz

Zarząd PCU Piaseczno Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość rezygnacji wykonania przecisku wzdłuż ul. Mleczarskiej o długości ok. 18 m. i położenia rur DN 200/315 w wykopie otwartym, przy czym należy uwzględnić odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.
pobierz

——————————————————————————————————————–

2020.02.10

Przetarg 21/2020 – Sprawa nr 1/2020

Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane
Budowa przyłącza sieci cieplnej od zaworów przy ul. Syrenki do osiedla Mieszkaniowego „TRIMEKO” przy ul. Mleczarskiej.

OGŁOSZENIE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień

SIWZ

Dodatkowe materiały do przetargu 21/2020
MLECZARSKA: Rys. 01 – PZT – MLECZARSKA (DWG), Rys. 01 – PZT – MLECZARSKA (PDF), Rys. 02 – PROFIL – MLECZARSKA (DWG), Rys. 02 – PROFIL – MLECZARSKA (PDF), Rys. 03 – SCHEMAT MONTAŻOWY – MLECZARSKA (DWG), Rys. 03 – SCHEMAT MONTAŻOWY – MLECZARSKA (PDF), Opis techniczny – MLECZARSKA (PDF), Zestawienie mat – MLECZARSKA (XLSX)

AUCHAN: Rys. 01 – PZT – AUCHAN (DWG), Rys. 01 – PZT – AUCHAN (PDF), Rys. 02 – PROFIL AUCHAN (PDF), Rys. 03 – SCHEMAT MONTAŻOWY – AUCHAN (PDF), Rys. 04 – ALARM – AUCHAN+MLECZARSKA (PDF), Zestawienie mat – AUCHAN (PDF)

SYRENKI: Rys. 01 – PZT – Syrenki (DWG), Rys. 01 – PZT – Syrenki (PDF), Rys. 02 – PROFIL – Syrenki (DWG), Rys. 02 – PROFIL – Syrenki (PDF), Rys. 03 – SCHEMAT MONTAŻOWY – Syrenki (DWG), Rys. 03 – SCHEMAT MONTAŻOWY – Syrenki (PDF), Rys. 04 – ALARM – Syrenki (DWG), Rys. 04 – ALARM – Syrenki (PDF), Opis techniczny – Syrenki (PDF), Zestawienie mat – SYRENKI (XLSX)

——————————————————————————————————————–

2020.01.28

„Rada Nadzorcza PC-U Piaseczno Sp. z o. o. uprzejmie
informuje, że podjęła decyzję o zakończeniu postępowania
kwalifikacyjnego bez wyłaniania kandydata na w/w stanowisko”

2019.10.31

ZAPYTANIE OFERTOWE
na przygotowanie i złóżenie wniosku
na pozyskanie śrdoków pomocniczych na inwestycję energetyczną
dla PCU Piaseczno Sp. z o.o.

Czytaj dalej

ZTE
dla budowy nowego obiektu energetycznego w Piasecznie
oraz przekształcenie istniejącego systemu ciepłowniczego w efektywny, zgodnie z definicją

Czytaj dalej

2019.09.30

KONKURS NA CZŁONKA ZARZĄDU PC-U
PC-U Piaseczno Sp. o. o.

   Działając na podstawie Uchwały nr 10/2019 z dnia 9 wrzeœnia 2019 roku Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo – Usługowego Piaseczno Sp. z o. o. z siedzibą w Piasecznie, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000087343 ogłasza o wszczęciu postępowania konkursowego na stanowisko:
Członka Zarządu
spółki Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Piaseczno Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnoœcią z siedzibą w Piasecznie

Czytaj dalej

2019.07.08

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PDot.: Sprawa 2/2019 (przetarg 20/2019)
Budowa przyłącza sieci cieplnej od trójnika przy budynku Puławska 20 do budynku Puławska 4 w Piasecznie

Pobierz

2019.07.01

Protokół z otwarcia ofert – Przetarg 20 / Sprawa nr 2

Pobierz

2019.06.17

Przetarg 20/2019 – Sprawa nr 2/2019

Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane
Budowa przyłącza sieci cieplnej od trójnika przy budynku Puławska 20 do budynku Puławska 4 w Piasecznie

OGŁOSZENIE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień

SIWZ

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PRZYŁĄCZE SIECI CIEPŁOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ

pobierz
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW SYSTEMU ALARMU IMPULSOWEGO

pobierz

Dodatkowe materiały do przetargu 20/2019

Rysunek 1, Puławska – Chyliczkowska,
Puławska – Chyliczkowska 2 – Schemat Montażowy
Rysunek 4,
2 – PZTRysunek 2,
Pulawska – Chyliczkowska 2 – ProfilRysunek 3,
Puławska – Chyliczkowska 2 – Alarm

„do przeglądania plików DWG wymagany minimalnie program DWG Viewer”

2019.05.28

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PDot.: Sprawa 1/2019 (przetarg 19/2019)
Budowa przyłącza sieci cieplnej od wpałki w s.c. Dn200
w ul.Fabryczneh do budynku Puławska 20

Pobierz

2019.05.17

Protokół z otwarcia ofert – Przetarg 19

Pobierz

2019.05.17

Odpowiedzi na pytania oferentów
dotyczy przetargu 19/2019 z dnia 05.05.2019

ODPOWIEDZI – CZĘŚĆ DRUGA

2019.05.16

Odpowiedzi na pytania oferentów
dotyczy przetargu 19/2019 z dnia 05.05.2019

ODPOWIEDZI – CZĘŚĆ PIERWSZA

2019.05.05

Przetarg 19/2019

Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane
Budowa przyłącza sieci cieplnej od wpałki w s.c. Dn200
w ul.Fabryczneh do budynku Puławska 20

OGŁOSZENIE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień

SIWZ

Kosztorys Ofertowy Zerowy – Przyłącze sieci c.o. do budynku socjalnego Gminy Miasto Piaseczno przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie

Wersja PDFWersja
XLSWersja ATH


Przedmiar Robót – Przyłącze sieci c.o. do budynku socjalnego Gminy Miasto Piaseczno przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie
Wersja PDFWersja XLSWersja ATH

Dodatkowe materiały do przetargu 19/2019
Rysunek 1,
Puławska 20 – PZTRysunek 2,
Puławska 20 – ProfilRysunek 3,
Puławska 20 – Schemat Montażowy

„do przeglądania plików DWG wymagany minimalnie program DWG Viewer”

Rysunek 4,
Puławska 20 – AlarmRysunek 5
,Puławska 20 – ProfilRysunek 6,
Puławska 20 – PLAN TRASY I SCHEMAT MONTAŻOWY

2019.03.27

OGŁOSZENIE

Zarząd PCU PIASECZNO sp. z o.o.
poszukuje kandydatów na stanowisko
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO SPÓŁKI

Pobierz

Protokół
z udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EUR

Pobierz

2019.01.18

Informacja
o unieważnieniu postępowania

Pobierz

Zapytanie ofertowe
na serwis kotłowni w Gmine Piaseczno

Pobierz

Wykaz kotłowni

Pobierz

2018.12.21

ZAPYTANIE OFERTOWE
na udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EUR

Zamówienie na: Konserwacja i obsługa kotłowni gazowych w obiektach podlegających UMiG Piaseczno w/g załączonej specyfikacji

Pobierz

Wykaz kotłowni

Pobierz

2018.12.18

Uchwała nr 14/2018
Rady Nadzorczej
Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo Usługowe Piaseczno Sp. z o.o.
z dnia 18.12.2018 r.

Pobierz

Zestawienie ofert na badanie sprawozdania finasowego za rok 2018
Pobierz

Informacja Zarządu PCU Piaseczno – wybranie oferty
Pobierz

2018.10.30

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące usługi wykonania przez biegłego rewidenta badania
sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2018
dla Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Usługowego Piaseczno Sp. z o.o.

Pobierz

2018.08.02

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Projekt, budowa, montaż i uruchomienie węzła cieplnego kompaktowego wielofunkcyjnego na terenie Piaseczna.

Pobierz

2018.08.01

Protokół z otwarcia ofert – Przetarg 18

Pobierz

2018.07.18

Przetarg 18/2018

Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Piaseczno Sp. z o.o.: Projekt, budowa, montaż i uruchomienie węzła cieplnego kompaktowego wielofunkcyjnego na terenie Piaseczna.
Roboty budowlane

Pobierz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

Pobierz

DANE do ZMÓWIENIA węzla pobierz
REGULATOR 3 drogwy pobierz
WARUNKI TECH WĘZŁÓW- ogólne_2018 pobierz
WARUNKI TECH POMIESZCZEŃ WĘZŁÓW 2018 pobierz
Schemat 2018 pobierz
Węzeł Cieplnypobierz

2018.06.27

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Budowa przyłącza sieci cieplnej od punktu stałego ul. Syrenki do centrum handlowego przy ul. Mleczarskiej w Piasecznie

Pobierz

2018.06.20

Protokół z otwarcia ofert – Przetarg 17

Pobierz

2018.06.05

Przetarg 17/2018

Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Piaseczno Sp. z o.o.: Budowa przyłącza sieci cieplnej od punktu stałego w ul. Syrenki do centrum handlowego przy ul Mleczarskiej w Piasecznie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Pobierz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

Pobierz

NAPOLLO – Profil pobierz
NAPOLLO – Plan Trasy pobierz
NAPOLLO – Schemat Montażowy pobierz
NAPOLLO Przyłącze Po Terenie pobierz
Piaseczno Karuzela – zestaw mater. pobierz
Przedmiar Robót – Budowa przyłącza pobierz
Zbrojenie Punktu Stałegopobierz
Projekt Zagospodarowania terenu pobierz
Profil Przyącza SC pobierz
Schemat montażowy pobierz
Schemat Systemu Alarmowego pobierz
Zestawienie Materiałów pobierz
Zestawienie Materiałów Systemu Alarmowego pobierzArchiwum Przetargowe – inne

Informacje o roztrzygniętych przetargach,
materiały archiwalne

W E J D Ź


Do obejrzenia dokumentacji w pdf, wymagany jest program Adobe Reader
download

Skip to content