Witamy na stronie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo Usługowe Piaseczno Sp. z o.o.


P R Z E T A R G / I N N E

2018.10.30

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące usługi wykonania przez biegłego rewidenta badania
sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2018
dla Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Usługowego Piaseczno Sp. z o.o.


Pobierz2018.08.02

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Projekt, budowa, montaż i uruchomienie węzła cieplnego kompaktowego wielofunkcyjnego na terenie Piaseczna.


Pobierz


2018.08.01

Protokół z otwarcia ofert - Przetarg 18


Pobierz


2018.07.18

Przetarg 18/2018

Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Piaseczno Sp. z o.o.: Projekt, budowa, montaż i uruchomienie węzła cieplnego kompaktowego wielofunkcyjnego na terenie Piaseczna.
Roboty budowlane

Pobierz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

PobierzDANE do ZMÓWIENIA węzla pobierz
REGULATOR 3 drogwy pobierz
WARUNKI TECH WĘZŁÓW- ogólne_2018 pobierz
WARUNKI TECH POMIESZCZEŃ WĘZŁÓW 2018 pobierz
Schemat 2018 pobierz
Węzeł Cieplnypobierz2018.06.27

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Budowa przyłącza sieci cieplnej od punktu stałego ul. Syrenki do centrum handlowego przy ul. Mleczarskiej w Piasecznie


Pobierz


2018.06.20

Protokół z otwarcia ofert - Przetarg 17


Pobierz


2018.06.05

Przetarg 17/2018

Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Piaseczno Sp. z o.o.: Budowa przyłącza sieci cieplnej od punktu stałego w ul. Syrenki do centrum handlowego przy ul Mleczarskiej w Piasecznie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Pobierz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

PobierzNAPOLLO - Profil pobierz
NAPOLLO - Plan Trasy pobierz
NAPOLLO - Schemat Montażowy pobierz
NAPOLLO Przyłącze Po Terenie pobierz
Piaseczno Karuzela - zestaw mater. pobierz
Przedmiar Robót - Budowa przyłącza pobierz
Zbrojenie Punktu Stałegopobierz
Projekt Zagospodarowania terenu pobierz
Profil Przyącza SC pobierz
Schemat montażowy pobierz
Schemat Systemu Alarmowego pobierz
Zestawienie Materiałów pobierz
Zestawienie Materiałów Systemu Alarmowego pobierz


2016.12.20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg 15


Pobierz


Protokół z otwarcia ofert - Przetarg 16


Pobierz


2016.12.16

Materiał dotyczący - Przetarg 15


Oświadczenie dotyczące o przynależnosci lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Oświadczenie


Dostawa, montaż i uruchomienie na zasadzie działania „pod klucz” kotła wodnego wysokoparametrowego
dla PCU w Piasecznie
Pobierz
2016.12.09

Protokół z otwarcia ofert - Przetarg 15


Pobierz
2016.12.08

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW - PRZETARG 15/2016


Pobierz2016.12.06

PRZETARG 16/2016
Dotyczy remontu-wymiany przyłączy wykonanych
w technologii kanałowej na przyłącza sieci cieplnej preizolowanej
doprawadzającej ciepło do budynków o Nr.3,5,7,8,11 przy ulicy
Sikorskiego w Piasecznie


OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

POBIERZ
Wersja DOC - POBIERZ

Materiał do Przetargu 16/2016


Oświadczenie finansowe pobierz
Schemat pobierz
Sieć informacja pobierz2016.12.06

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW - PRZETARG 15/2016


Pobierz2016.11.30

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW - PRZETARG 15/2016


Pobierz2016.11.29

PRZETARG 15/2016

Dostawa, montaż i uruchomienie, na zasadzie działania „pod klucz”, kotła wodnego wysokoparametrowego dla Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Usługowego w Piasecznie


OGŁOSZENIE


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ

POBIERZ
2016.11.16

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetarg 13 Pobierz
Przetarg 14 Pobierz


2016.11.14

Protokół z otwarcia ofert


Przetarg 13 Pobierz
Przetarg 14 Pobierz


2016.11.07

Informacja dla oferentów PRZETARG 14/2016


Informacja
Materiał dodatkowy


Informacja dla oferentów PRZETARG 13/2016


Informacja


2016.10.28

PRZETARG 14/2016

Remont- wymiana przyłącza sieci cieplnej kanałowej na sieć w technologii preizolowanej doprowadzającej ciepło od komory przy ul Al. Róż do budynków mieszkalnych Al. Róż 11, 13, 15 oraz Powstańców Warszawa 14, 16 w Piasecznie


OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

POBIERZ

Materiał do Przetargu 14/2016


Aleja Róż - schemat pobierz
Aleja Róż - opis i materiały pobierz2016.10.28

PRZETARG 13/2016

Budowa przyłącza sieci cieplnej preizolowanej doprowadzającej ciepło do projektowanego budynku mieszkalnego
przy ul. J.P.II w Piasecznie.

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE - zmiana

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

POBIERZ

Materiał do Przetargu 13/2016


Piekut-rys1-Plan Sytuacyjny pobierz
Piekut-rys2-Profil Podłużny pobierz
Piekut-rys3-Schemat Montażowy pobierz
Piekut-Opis pobierz2016.10.19

ZAPYTANIE OFERTOWE
na udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EUR
Zamówienia na: budowę przyłącza do budynku Szkolna 30 w Piasecznie

Czytaj


2016.09.27

Zapytanie Ofertowe
dotyczące usługi wykonania przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2016 dla Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Usługowego Piaseczno Sp. z o.o.

zapytanie ofertowe

2016.09.23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu 12/2016

informacja


2016.09.20

Informacja z otwarcia ofert na budowę przyłącza sieci cieplnej do budynku Starostwa, budynków socjalnych i szkolnych w rejonie Parku w Piasecznie

informacja


2016.09.14

Odpowiedzi dla Oferentów / Przetarg 12

odpowiedzi


2016.09.05

PRZETARG 12/2016

Budowa przyłącza sieci cieplnej do budynków Starostwa, budynków socjalnych i szkolnych w rejonie parku w Piasecznie, złożonego z następujących fragmentów: Królewskie Lipy, Park, budynki socjalne.

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

POBIERZ

Materiał do Przetargu 12/2016


PARK-KrolewskiejLipy-Zest.mat. pobierz
PARK-KrolewskieLipy-PZT pobierz
PARK-KrolewskieLipy-SCHEMATMONT pobierz
PARK-KrolewskiLipy-PROFIL-02 pobierz
PARK-BudynkiSocjalne-PROFIL pobierz
PARK-BudynkiSocjalne-PZT pobierz
PARK-BudynkiSocjalne-SCHEMATMONT pobierz
PARK-BudynkiSocjalne-Zest.mat. pobierz
PARK-Zgody5-PROFIL pobierz
PARK-Zgody5-PZT pobierz
PARK-Zgody5-SCHEMATMONT pobierz
PARK-Zgody5-Zest.mat. pobierz

Dodatkowy materiał do przetargu 12/2016

Informacja do przetargu pobierz
PARK - Królewskie Lipy - 03- SCHEMAT MONTAŻOWY modyfikacja przetargowa pobierz
PARK - Królewskie Lipy - Opis - 03- SCHEMAT MONTAŻOWY modyfikacja przetargowa pobierz
PARK - Zgody 5 - Opis pobierz
PARK - Budynki socjalne - OPIS pobierz
Załącznik do oferty w formie edytowalnej pobierz

2016.06.06

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Przetarg 11

Informacja
2016.06.02

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Przetarg 10

Informacja
2016.06.02

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Przetarg 10 i 11

Informacja
2016.05.31

INFORMACJA DLA OFERENTÓW
dot. postępowania nr. 11/2016

Informacja
2016.05.25

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW
( dot. przetargów10 i 11)

Odpowiedzi
Regulamin
udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Ciepłowniczo-Usługowym "Piaseczno" Sp. z o.o.

Regulamin

ANEKS 1
Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Ciepłowniczo-Usługowym "Piaseczno" Sp. z o.o.

Aneks


2016.05.20

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA dla OFERENTÓW
dotyczy przetargów nr 10/2016 i 11/2016

WYJAŚNIENIE


2016.05.18

PRZETARG 11/2016

Budowa przyłącza sieci cieplnej w ul. Nadarzyńskiej do budynku przy ul. Kościuszki 20 w Piasecznie

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

POBIERZ

Materiał do Przetargu 11/2016


Nadarzynska PZT pobierz
Nadarzynska-Opis pobierz
Nadarzynska profil pobierz
Nadarzynska schemat montazowy pobierz
Nadarzynska schemat alarmowy pobierz
Nadarzynska Zestawienie materialow1 pobierz
Nadarzynska Zestawienie materialow2 pobierz

2016.05.17

PRZETARG 10/2016

Budowy przyłącza sieci cieplnej w uliach: Jana Pawła II, Żytniej, Kazimierza Jarząbka do projektowanego budynku PRESTIGE II w Piasecznie

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

POBIERZ

Materiał do Przetargu 10/2016


Jarząbka-Żytania (schemat montażowy) pobierz
Jarząbka-Żytania (system alarmowy) pobierz
Jarząbka PZT pobierz
Jarząbka-Opis pobierz
Jarząbka profil pobierz
Żytnia PZT pobierz
Żytnia profil pobierz
Zestawienie materiałów1 pobierz
Zestawienie materiałów2 pobierz
2016.02.19

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na pełnienie funkcji
INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGOWNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH

pobierz (excel)2015.09.14

PRZETARG 9/2015

Piaseczno: Budowa osiedlowej sieci cieplnej preizolowanej doprowadzającej ciepło do budynku mieszkalnego w ul. Królewskie Lipy w Piasecznie. Numer ogłoszenia: 135747 - 2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

pobierz

Numer ogłoszenia: 255530 - 2015; data zamieszczenia: 29.09.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

pobierz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ

pobierz

ZAŁOŻENIA DO UMOWY
Budowa osiedlowej sieci cieplnej preizolowanej doprowadzającej ciepło do budynku mieszkalnego w ul. Królewskie Lipy w Piasecznie.

pobierz

KRÓLEWSKIE LIPY OPIS PB
Budowa osiedlowej sieci cieplnej preizolowanej doprowadzającej ciepło do budynku mieszkalnego w ul. Królewskie Lipy w Piasecznie.

pobierz

Materiał do Przetargu 9/2015

Plan Sytuacyjnypobierz
Profil Podłużny pobierz
Przekroje Przez Wykop pobierz
Schemat Montażowy pobierz
Schemat Instalacji Alarmowej pobierz
Sieć Prowizoryczna pobierz

PRZETARG Nr.9/2015
ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW

pobierz
2015.10.07

Protokół NR 1
z otwarcia ofert na sieć cieplną w ul. Królewskie Lipy
w Piasecznie

pobierz


INFORMACJA
o zakończeniu postępowania przetargowego Nr 9/2015

pobierz

2014.08.18

PRZETARG 8/2014

Piaseczno: Budowa przyłącza ciepłowniczego (sieci cieplnej
preizolowanej) w ul. Dworcowej w Piasecznie
Numer ogłoszenia: 177421 - 2014; data zamieszczenia: 18.08.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

pobierz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ

pobierz

ZAŁOŻENIA DO UMOWY
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

pobierz

Materiał do Przetargu 8/2014

Opis pobierz
Plan Sytuacyjny pobierz
Profil Podłużny pobierz
Schemat Montażowy pobierz
Schemat Instalacji Alarmowej pobierz


Archiwum Przetargowe - inne

Informacje o roztrzygniętych przetargach,
materiały archiwalne


W E J D Ź


Do obejrzenia dokumentacji w pdf, wymagany jest program Adobe Reader
download