Taryfy / Parking PCU

Taryfy / Parking PCU

2019.12.09

Odbiorcy ciepła

    Zarząd Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Usługowe „Piaseczno” Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 stycznia 2020 r. następuje zmiana taryfy dla ciepła. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 grudnia 2019 r. nr OŁO.4210.25.2019.PSp została zatwierdzona zmiana taryfy na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła dla Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Usługowe „Piaseczno” Sp. z o.o. Decyzja została opublikowana 4 grudnia 2019 r. w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło Nr 306. Zmian taryfy dla ciepła następuje na skutek zmiany cen nośników energetycznych.

CZYTAJ

——————————————————————————————————————–

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 30 ust. 1 i art. 47 ust. 1
i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
– Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku

przedsiębiorstwa energetycznego
Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo – Usługowe „PIASECZNO” Sp. z o.o.
z siedzibą w Piasecznie, ul. Kusocińskiego 4,
zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”

POBIERZ

——————————————————————————————————————–

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 21/2019
w sprawie
średnich cen sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji za 2018 rok
POBIERZ

Informacja Zarządu Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo Usługowe PIASECZNO Sp. z o.o.
w sprawie zmiany taryfy dla ciepła
POBIERZ


Warszawa, dnia 17 stycznia 2019 r.
Poz. 919
DECYZJA NR OŁO.4210.25.2018.2019.AWO
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 15 stycznia 2019 r.
POBIERZ

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 25/2018
w sprawie
średnich cen sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji za 2017 rok
POBIERZ

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 21/2017
w sprawie
średnich cen sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji za 2016 rok
POBIERZ

INFORMACJA
o udziale OZE w cieple wytworzonym w roku 2015
POBIERZ

——————————————————————————————————————–

T A R Y F A   D L A   C I E P Ł A

Taryfa Nr. 12
z dnia 17.02.2021r.

download

Taryfa Nr. 11
z dnia 05.07.2018r.

download

Taryfa Nr. 10
z dnia 14.11.2016r.

download

Taryfa Nr. 9
z dnia 23.01.2015r.

download

Zmiana taryfy nr 9 – decyzja URE
z dnia 23.01.2015r.

download

Taryfa Nr. 8
z dnia 07.03.2013r.

download

Zmiana taryfy nr 8 – decyzja URE
z dnia 07.03.2013r.

download

——————————————————————————————————————–

Parking PCU Sp. z o.o.

REGULAMIN PARKINGU
DOZOROWANEGO PRZY PCU PIASECZNO SP. Z O.O.
w Piasecznie przy ul. Kusocińskiego 4
z dnia 2 lutego 2015 r.

download

Umowa o korzystanie z miejsc parkingowych

download

——————————————————————————————————————–

Do obejrzenia plików pdf wymagany jest program Adobe Reader
download

Skip to content