Przetarg – Archiwum

Przetarg – Archiwum

2016.12.20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przetarg 15

Pobierz

Protokół z otwarcia ofert – Przetarg 16

Pobierz

2016.12.16

Materiał dotyczący – Przetarg 15

Oświadczenie dotyczące o przynależnosci lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Oświadczenie

Dostawa, montaż i uruchomienie na zasadzie działania „pod klucz” kotła wodnego wysokoparametrowego
dla PCU w Piasecznie
Pobierz

2016.12.09

Protokół z otwarcia ofert – Przetarg 15

Pobierz

2016.12.08

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW – PRZETARG 15/2016

Pobierz

2016.12.06

PRZETARG 16/2016
Dotyczy remontu-wymiany przyłączy wykonanych
w technologii kanałowej na przyłącza sieci cieplnej preizolowanej
doprawadzającej ciepło do budynków o Nr.3,5,7,8,11 przy ulicy
Sikorskiego w Piasecznie

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

POBIERZ
Wersja DOC – POBIERZ

Materiał do Przetargu 16/2016

Oświadczenie finansowe pobierz
Schemat pobierz
Sieć informacja pobierz

2016.12.06

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW – PRZETARG 15/2016

Pobierz

2016.11.30

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW – PRZETARG 15/2016

Pobierz

2016.11.29

PRZETARG 15/2016

Dostawa, montaż i uruchomienie, na zasadzie działania „pod klucz”, kotła wodnego wysokoparametrowego dla Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Usługowego w Piasecznie

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ

POBIERZ

2016.11.16

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg 13 Pobierz
Przetarg 14 Pobierz

2016.11.14

Protokół z otwarcia ofert

Przetarg 13 Pobierz
Przetarg 14 Pobierz

2016.11.07

Informacja dla oferentów PRZETARG 14/2016

Informacja
Materiał dodatkowy

Informacja dla oferentów PRZETARG 13/2016

Informacja

2016.10.28

PRZETARG 14/2016

Remont- wymiana przyłącza sieci cieplnej kanałowej na sieć w technologii preizolowanej doprowadzającej ciepło od komory przy ul Al. Róż do budynków mieszkalnych Al. Róż 11, 13, 15 oraz Powstańców Warszawa 14, 16 w Piasecznie

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

POBIERZ

Materiał do Przetargu 14/2016

Aleja Róż – schemat pobierz
Aleja Róż – opis i materiały pobierz

2016.10.28

PRZETARG 13/2016

Budowa przyłącza sieci cieplnej preizolowanej doprowadzającej ciepło do projektowanego budynku mieszkalnego
przy ul. J.P.II w Piasecznie.

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE – zmiana

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

POBIERZ

Materiał do Przetargu 13/2016

Piekut-rys1-Plan Sytuacyjny pobierz
Piekut-rys2-Profil Podłużny pobierz
Piekut-rys3-Schemat Montażowy pobierz
Piekut-Opis pobierz

2016.10.19

ZAPYTANIE OFERTOWE
na udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EUR
Zamówienia na: budowę przyłącza do budynku Szkolna 30 w Piasecznie

Czytaj

2016.09.27

Zapytanie Ofertowe
dotyczące usługi wykonania przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2016 dla Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Usługowego Piaseczno Sp. z o.o.

zapytanie ofertowe

2016.09.23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu 12/2016

informacja

2016.09.20

Informacja z otwarcia ofert na budowę przyłącza sieci cieplnej do budynku Starostwa, budynków socjalnych i szkolnych w rejonie Parku w Piasecznie

informacja

2016.09.14

Odpowiedzi dla Oferentów / Przetarg 12

odpowiedzi

2016.09.05

PRZETARG 12/2016

Budowa przyłącza sieci cieplnej do budynków Starostwa, budynków socjalnych i szkolnych w rejonie parku w Piasecznie, złożonego z następujących fragmentów: Królewskie Lipy, Park, budynki socjalne.

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

POBIERZ

Materiał do Przetargu 12/2016

PARK-KrolewskiejLipy-Zest.mat. pobierz
PARK-KrolewskieLipy-PZT pobierz
PARK-KrolewskieLipy-SCHEMATMONT pobierz
PARK-KrolewskiLipy-PROFIL-02 pobierz
PARK-BudynkiSocjalne-PROFIL pobierz
PARK-BudynkiSocjalne-PZT pobierz
PARK-BudynkiSocjalne-SCHEMATMONT pobierz
PARK-BudynkiSocjalne-Zest.mat. pobierz
PARK-Zgody5-PROFIL pobierz
PARK-Zgody5-PZT pobierz
PARK-Zgody5-SCHEMATMONT pobierz
PARK-Zgody5-Zest.mat. pobierz

Dodatkowy materiał do przetargu 12/2016

Informacja do przetargu pobierz
PARK – Królewskie Lipy – 03- SCHEMAT MONTAŻOWY modyfikacja przetargowa pobierz
PARK – Królewskie Lipy – Opis – 03- SCHEMAT MONTAŻOWY modyfikacja przetargowa pobierz
PARK – Zgody 5 – Opis pobierz
PARK – Budynki socjalne – OPIS pobierz
Załącznik do oferty w formie edytowalnej pobierz

2016.06.06

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Przetarg 11

Informacja

2016.06.02

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Przetarg 10

Informacja

2016.06.02

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Przetarg 10 i 11

Informacja

2016.05.31

INFORMACJA DLA OFERENTÓW
dot. postępowania nr. 11/2016

Informacja

2016.05.25

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW
( dot. przetargów10 i 11)

Odpowiedzi

2016.05.20

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĽCA dla OFERENTÓW
dotyczy przetargów nr 10/2016 i 11/2016

WYJAŚNIENIE

2016.05.18

PRZETARG 11/2016

Budowa przyłącza sieci cieplnej w ul. Nadarzyńskiej do budynku przy ul. Koœciuszki 20 w Piasecznie

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

POBIERZ

Materiał do Przetargu 11/2016

Nadarzynska PZT pobierz
Nadarzynska-Opis pobierz
Nadarzynska profil pobierz
Nadarzynska schemat montazowy pobierz
Nadarzynska schemat alarmowy pobierz
Nadarzynska Zestawienie materialow1 pobierz
Nadarzynska Zestawienie materialow2 pobierz

2016.05.17

PRZETARG 10/2016

Budowy przyłącza sieci cieplnej w uliach: Jana Pawła II, Żytniej, Kazimierza Jarząbka do projektowanego budynku PRESTIGE II w Piasecznie

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

POBIERZ

Materiał do Przetargu 10/2016

Jarząbka-Żytania (schemat montażowy) pobierz
Jarząbka-Żytania (system alarmowy) pobierz
Jarząbka PZT pobierz
Jarząbka-Opis pobierz
Jarząbka profil pobierz
Żytnia PZT pobierz
Żytnia profil pobierz
Zestawienie materiałów1 pobierz
Zestawienie materiałów2 pobierz

2016.02.19

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na pełnienie funkcji
INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH

pobierz (excel)

2015.09.14

PRZETARG 9/2015

Piaseczno: Budowa osiedlowej sieci cieplnej preizolowanej doprowadzającej ciepło do budynku mieszkalnego w ul. Królewskie Lipy w Piasecznie. Numer ogłoszenia: 135747 – 2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

pobierz

Numer ogłoszenia: 255530 – 2015; data zamieszczenia: 29.09.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

pobierz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ

pobierz

ZAŁOŻENIA DO UMOWY
Budowa osiedlowej sieci cieplnej preizolowanej doprowadzającej ciepło do budynku mieszkalnego w ul. Królewskie Lipy w Piasecznie.

pobierz

KRÓLEWSKIE LIPY OPIS PB
Budowa osiedlowej sieci cieplnej preizolowanej doprowadzającej ciepło do budynku mieszkalnego w ul. Królewskie Lipy w Piasecznie.

pobierz

Materiał do Przetargu 9/2015

Plan Sytuacyjnypobierz
Profil Podłużny pobierz
Przekroje Przez Wykop pobierz
Schemat Montażowy pobierz
Schemat Instalacji Alarmowej pobierz
Sieć Prowizoryczna pobierz

PRZETARG Nr.9/2015
ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW

pobierz

2015.10.07

Protokół NR 1
z otwarcia ofert na sieć cieplną w ul. Królewskie Lipy
w Piasecznie

pobierz

INFORMACJA
o zakończeniu postępowania przetargowego Nr 9/2015

pobierz

2014.08.18

PRZETARG 8/2014

Piaseczno: Budowa przyłącza ciepłowniczego (sieci cieplnej
preizolowanej) w ul. Dworcowej w Piasecznie
Numer ogłoszenia: 177421 – 2014; data zamieszczenia: 18.08.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

pobierz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ

pobierz

ZAŁOŻENIA DO UMOWY
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

pobierz

Materiał do Przetargu 8/2014

Opis pobierz
Plan Sytuacyjny pobierz
Profil Podłużny pobierz
Schemat Montażowy pobierz
Schemat Instalacji Alarmowej pobierz

2014.05.26

INFORMACJA
o zakończeniu postępowania przetargowego Nr 7/2014

pobierz

Dotyczyło: Budowa przyłącza ciepłowniczego (sieci cieplnej preizolowanej)

2014.05.06

Budowa przyłącz ciepłowniczego (sieci cieplnej preizolowanej)

SIWZ
Ogłoszenie – Pobierz
Umowa i warunki – Pobierz
Plan sytuacyjny – Pobierz
Opis I – Pobierz
Opis II – Pobierz
Rysunki – Pobierz
Profile podłużne – Pobierz
Schematy – Pobierz
Instalacja alarmowa – Pobierz

2013.10.30

INFORMACJA
o zakończeniu postępowania przetargowego Nr 6/2013

pobierz

2013.10.03

Dostawa, montaż i uruchomienie, serwis gwarancyjny 1 szt. ekonomizera dla potrzeb PCU w Piasecznie

SIWZ
Ogłoszenie – Pobierz
Wzór umowy – Pobierz
Pytania-odpowiedzi – Pobierz

2013.10.01

INFORMACJA
o zakończeniu postępowania przetargowego Nr 5/2013

pobierz

2013.09.05

Dostawa, montaż i uruchomienie, serwis gwarancyjny 1 szt. ekonomizera dla potrzeb PCU w Piasecznie

SIWZ
Ogłoszenie – Pobierz
Wzór umowy – Pobierz
Pytania-odpowiedzi – Pobierz

2013.09.20

INFORMACJA
o zakończeniu postępowania przetargowego Nr 4/2013

pobierz

2013.08.14

Wybór firmy finansującej zakup, w ramach leasingu operacyjnego, węzłów cieplnych o wartoœci 1.000.800,00zł netto

SIWZ
Ogłoszenie – Pobierz
Pytania-odpowiedzi – Pobierz

2013.08.06

INFORMACJA
o zakończeniu postępowania przetargowego Nr 3/2013

pobierz

2013.07.17

Projekt, budowa, montaż i uruchomienie węzłów cieplych kompaktowych dwu i trzyfunkcyjncyh na terenie Piaseczna

SIWZ
Ogłoszenie – Pobierz
Arche usyt. węzła cieplnego – Pobierz
Arche węzły – Pobierz
Warunki techniczne – Pobierz
Węzły – Pobierz
Wykaz węzłów – Pobierz
Arche kontakt – Pobierz
Prestige kontakt – Pobierz
Pytania-odpowiedzi – Pobierz

2013.07.30

INFORMACJA
o zakończeniu postępowania przetargowego Nr 2/2013

pobierz

2013.06.21

Budowy sieci cieplnej preizolowanej w ul. Tukanów w Piasecznie wraz z przyłączami do budynków Prestige Tower, Pawia 4, Pelikanów 28, Strusia7, Powstańców Warszaway

SIWZ
z101_Plansytuacyjny – Pobierz
z108_Sieccieplnaprowizor – Pobierz
z401_InstalacjawbudynkuPrest – Pobierz
z201_Plansytuacyjny – Pobierz
z301_Plansytuacyjny – Pobierz
Zestawienie – Pobierz
z106_Schematmontazowy – Pobierz
z105_Studnie – Pobierz
z202_Profilpodluzny – Pobierz
z104_Przekrojeprzezwykop – Pobierz
z102_Profilpodluzny – Pobierz
z103_Profilpodluzny – Pobierz
z1Opiswykonawczy – Pobierz
z402_Podporyinstalacji – Pobierz
z204_Schematmontazowy – Pobierz
z203_Przekrojeprzezwykop – Pobierz
z107_Instalacjaalarmowa – Pobierz
z2Opisbudowwykon – Pobierz
z302_Profilpodluzny – Pobierz
z1Opisbudowlany – Pobierz
z3Opisbudowwykon – Pobierz
z205_Instalacjaalarmowa – Pobierz
z303_Schematmontazowy – Pobierz
z304_Instalacjaalarmowa – Pobierz
z4Opisinstalacjiwew – Pobierz
Pytania-odpowiedzi – Pobierz

2013.05.27

INFORMACJA
o zakończeniu postępowania przetargowego Nr 1/2013

pobierz

2013.04.11

Remont i budowa sieci cieplnej preizolowanej w Piasecznie

SIWZ
Ogłoszenie – Pobierz
01_Plan sytuacyjny_01 – Pobierz
01_Plan sytuacyjny_02 – Pobierz
01_Plan sytuacyjny_03 – Pobierz
01_Plan sytuacyjny_04 – Pobierz
01_Plan sytuacyjny_05 – Pobierz
01_Plan sytuacyjny_06 – Pobierz
StudzienkiNadarzynska – Pobierz
02_Profile sieci cieplnych_01 – Pobierz
02_Profile sieci cieplnych_02 – Pobierz
02_Profile sieci cieplnych_03 – Pobierz
03_Schemat sieci cieplnej_01 – Pobierz
03_Schemat sieci cieplnej_02 – Pobierz
Inform_dodat_ofere – Pobierz
Zestaw_materialowIIetap – Pobierz
121299-2013 – Pobierz
Pytania-odpowiedzi – Pobierz

——————————————————————————————————————–

Skip to content