Przetarg / Inne

Przetarg / Inne

2023.10.10

PCU Piaseczno Sp. z o.o.
zaprasza do dialogu techniczno – ekonomicznego

Zaproszenie do udziału w dialogu
pobierz

Zgłoszenie do udziału w dialogu
pobierz

——————————————————————————————————————–

2023.09.15

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Usługowego „Piaseczno” Sp. z o.o.
z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kusocińskiego 4

zaprasza do składania ofert na:
„Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2023″

Zaproszenie do składania ofert
pobierz

UMOWA O PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO – WZÓR
pobierz

FORMULARZ OFERTY
pobierz

——————————————————————————————————————–

2022.09.14

Sprawa 5/2022

Budowy przyłącza sieci cieplnej preizolowanej DN150mm o długości szacowanej 22,5mb oraz
DN80mm o długości szacowanej 91,00mb, do budynku zlokalizowanego
w Piasecznie ul. Poniatowskiego 4a.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
pobierz

2022.09.12

Sprawa 6/2022

Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy
PZP Roboty budowlane
Projektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie węzła cieplnego pracującego w obszarze
sieci ciepłowniczej PCU Piaseczno przy ul. Poniatowskiego 4 a

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
pobierz

2022.09.05

Sprawa 6/2022

Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy
PZP Roboty budowlane
Projektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie węzła cieplnego pracującego w obszarze
sieci ciepłowniczej PCU Piaseczno przy ul. Poniatowskiego 4 a

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
pobierz

2022.09.05

Sprawa 6/2022

Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy
PZP Roboty budowlane
Projektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie węzła cieplnego pracującego w obszarze
sieci ciepłowniczej PCU Piaseczno przy ul. Poniatowskiego 4 a

Informacja o przeznaczonej kwocie na zamówienie
pobierz

2022.08.24

Sprawa 5/2022

Budowy przyłącza sieci cieplnej preizolowanej DN150mm o długości szacowanej 22,5mb oraz
DN80mm o długości szacowanej 91,00mb, do budynku zlokalizowanego
w Piasecznie ul. Poniatowskiego 4a.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
pobierz

2022.08.24

Sprawa 5/2022

Budowy przyłącza sieci cieplnej preizolowanej DN150mm o długości szacowanej 22,5mb oraz
DN80mm o długości szacowanej 91,00mb, do budynku zlokalizowanego
w Piasecznie ul. Poniatowskiego 4a.

Informacja o przeznaczonej kwocie na zamówienie
pobierz

2022.08.22

Sprawa 6/2022

Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy
PZP Roboty budowlane
Projektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie węzła cieplnego pracującego w obszarze
sieci ciepłowniczej PCU Piaseczno przy ul. Poniatowskiego 4 a

OGŁOSZENIE
pobierz

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej SWZ
pobierz

FORMULARZ OFERTOWY
pobierz

2022.08.01

Sprawa 5/2022

Budowy przyłącza sieci cieplnej preizolowanej DN150mm o długości szacowanej 22,5mb oraz
DN80mm o długości szacowanej 91,00mb, do budynku zlokalizowanego
w Piasecznie ul. Poniatowskiego 4a.

OGŁOSZENIE
pobierz

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej SWZ
pobierz

KOREKTA PROJEKTU BUDOWLANEGO
pobierz

PROJEKT BUDOWLANY
pobierz

OPIS TECHNICZNY
pobierz

Rys nr. 1 PZT Poniatowskiego4a : – pobierz
Rys nr. 2 RZUT GARAŻU Poniatowskiego4a : – pobierz
Rys nr. 3 PROFIL Poniatowskiego4a : – pobierz
Rys nr. 4 SCHEMAT MONTAŻOWY Poniatowskiego4a : – pobierz
Rys nr. 5 ALARM Poniatowskiego4a : – pobierz

FORMULARZ OFERTOWY
pobierz

2022.07.26

Sprawa 4/2022

Projektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie węzłów cieplnych pracujących w obszarze sieci ciepłowniczej PCU
Piaseczno przy ul. Poniatowskiego 4 a i ul. Chyliczkowskiej 20

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
pobierz

2022.07.15

Sprawa 4/2022

Projektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie węzłów cieplnych pracujących w obszarze sieci ciepłowniczej PCU
Piaseczno przy ul. Poniatowskiego 4 a i ul. Chyliczkowskiej 20

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
pobierz

2022.07.15

Sprawa 4/2022

Projektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie węzłów cieplnych pracujących w obszarze sieci ciepłowniczej PCU
Piaseczno przy ul. Poniatowskiego 4 a i ul. Chyliczkowskiej 20

Informacja o przeznaczonej kwocie na zamówienie
pobierz

2022.07.11

Pytania Oferentów / Odpowiedzi

Projektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie węzłów cieplnych pracujących w obszarze sieci ciepłowniczej PCU
Piaseczno przy ul. Poniatowskiego 4 a i ul. Chyliczkowskiej 20
czytaj

Dodatkowe materiały do Sprawy 4/2022
Schemat Solar
Rzuty internat
Propozycja lokalizacji węzła cieplnego w piwnicy internatu – układ sanitarny
Układ sanitarny

2022.07.08

Pytania Oferentów / Odpowiedzi

Projektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie węzłów cieplnych pracujących w obszarze sieci ciepłowniczej PCU
Piaseczno przy ul. Poniatowskiego 4 a i ul. Chyliczkowskiej 20
czytaj

2022.07.01

Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Roboty budowlane
Projektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie węzłów cieplnych pracujących w obszarze sieci ciepłowniczej PCU
Piaseczno przy ul. Poniatowskiego 4 a i ul. Chyliczkowskiej 20

Sprawa 4/2022

OGŁOSZENIE
pobierz

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej SWZ
pobierz

Formularz ofertowy – Wzór umowy
pobierz
pobierz – wersja edytowalna

2022.06.09

Dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustaw
Pzp Roboty budowlane
Budowy przyłącza sieci cieplnej preizolowanej DN100mm o długości łącznej 152,5mb,
w ul. Strusia w Piasecznie.

Sprawa 3/2022

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
pobierz

2022.05.30

Dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustaw
Pzp Roboty budowlane
Budowy przyłącza sieci cieplnej preizolowanej DN100mm o długości łącznej 152,5mb,
w ul. Strusia w Piasecznie.

Sprawa 3/2022

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
pobierz

2022.05.30

Sprawa 3/2022

Dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustaw
Pzp Roboty budowlane
Budowy przyłącza sieci cieplnej preizolowanej DN100mm o długości łącznej 152,5mb,
w ul. Strusia w Piasecznie.

Informacja o przeznaczonej kwocie na zamówienie
pobierz

2022.05.16

Sprawa 3/2022

Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustaw
Pzp Roboty budowlane
Budowy przyłącza sieci cieplnej preizolowanej DN100mm o długości łącznej 152,5mb,
w ul. Strusia w Piasecznie.

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej SWZ
pobierz

Formularz ofertowy – Wzór umowy
pobierz
pobierz – wersja edytowalna

Dodatkowe materiały
pobierz – WYKOPY sieci ciepłownicze wytyczne
pobierz – Projekt budowlany

2022.05.09

Dotyczy: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia węzła cieplnego pracującego
w obszarze sieci ciepłowniczej PCU Piaseczno przy ul. Strusia 1-8.

Sprawa 2/2022

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
pobierz

2022.04.29

Dotyczy: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia węzła cieplnego pracującego
w obszarze sieci ciepłowniczej PCU Piaseczno przy ul. Strusia 1-8.

Sprawa 2/2022

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
pobierz

2022.04.29

Dotyczy: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia węzła cieplnego pracującego
w obszarze sieci ciepłowniczej PCU Piaseczno przy ul. Strusia 1-8.

Sprawa 2/2022

Informacja o przeznaczonej kwocie na zamówienie
pobierz

2022.04.27

Sprawa 2/2022

Dotyczy: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia węzła cieplnego pracującego
w obszarze sieci ciepłowniczej PCU Piaseczno przy ul. Strusia 1-8.
Pytania / Odpowiedzi oferentów
pobierz

2022.04.22

Sprawa 2/2022

Dotyczy: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia węzła cieplnego pracującego
w obszarze sieci ciepłowniczej PCU Piaseczno przy ul. Strusia 1-8.
Pytania / Odpowiedzi oferentów
pobierz

2022.04.21

Sprawa 2/2022

Dotyczy: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia węzła cieplnego pracującego
w obszarze sieci ciepłowniczej PCU Piaseczno przy ul. Strusia 1-8.
Pytania / Odpowiedzi oferentów
pobierz

2022.04.19

Sprawa 2/2022

Dotyczy: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia węzła cieplnego pracującego
w obszarze sieci ciepłowniczej PCU Piaseczno przy ul. Strusia 1-8.
Pytania / Odpowiedzi oferentów
pobierz

2022.04.15

Sprawa 2/2022

Dotyczy: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia węzła cieplnego pracującego
w obszarze sieci ciepłowniczej PCU Piaseczno przy ul. Strusia 1-8.
Pytania / Odpowiedzi oferentów
pobierz

2022.04.12

Sprawa 2/2022

Dotyczy: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia węzła cieplnego pracującego
w obszarze sieci ciepłowniczej PCU Piaseczno przy ul. Strusia 1-8.
Pytania / Odpowiedzi oferentów
pobierz

2022.04.11

Sprawa 2/2022

Dotyczy: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia węzła cieplnego pracującego
w obszarze sieci ciepłowniczej PCU Piaseczno przy ul. Strusia 1-8.
Dane do projektu węzła cieplnego Meander
pobierz

2022.04.07

Sprawa 2/2022

Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy
Pzp Roboty budowlane
Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia węzła cieplnego pracującego
w obszarze sieci ciepłowniczej PCU Piaseczno przy ul. Strusia 1-8.
OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej SWZ
SWZ

Formularz ofertowy – Wzór umowy
pobierz

2022.03.04

Informacja o wyniku postępowania

Sprawa 1/2022

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu podstawowego na:
Budowy przyłącza sieci cieplnej preizolowanej DN150 mm, o długości łącznej
320m, od ul. Królewskie Lipy do działki nr ew. 8/7 – z przeciskiem pod ul.
Chyliczkowską do działki nr ew. 52/2 oraz ułożeniem rury osłonowej 2x DZ
559 pod ul. Chyliczkowską łącznie z odcinkiem rury preizolowanej 2x
DN300/450.
czytaj

2022.02.21

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu podstawowego na:
Budowy przyłącza sieci cieplnej preizolowanej DN150 mm, o długości łącznej
320m, od ul. Królewskie Lipy do działki nr ew. 8/7 – z przeciskiem pod ul.
Chyliczkowską do działki nr ew. 52/2 oraz ułożeniem rury osłonowej 2x DZ
559 pod ul. Chyliczkowską łącznie z odcinkiem rury preizolowanej 2x
DN300/450.
czytaj

2022.02.21

Informacja o przeznaczonej kwocie na sfinansowanie zamówienia

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu podstawowego na:
Budowy przyłącza sieci cieplnej preizolowanej DN150 mm, o długości łącznej
320m, od ul. Królewskie Lipy do działki nr ew. 8/7 – z przeciskiem pod ul.
Chyliczkowską do działki nr ew. 52/2 oraz ułożeniem rury osłonowej 2x DZ
559 pod ul. Chyliczkowską łącznie z odcinkiem rury preizolowanej 2x
DN300/450.


Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019r, poz. 1129, z późn. zm.) udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie , jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający informuję, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
kwotę 900 000,00 zł brutto (słownie: dziewięćset tysięcy złotych, 0/00
groszy).
czytaj

2022.02.18

Pytania Oferentów / Odpowiedzi

Budowa przyłącza sieci cieplnej preiz DN150mm, o dł łącz 320m,
od ul. Królewskie Lipy do dział nr ew. 8/7 – z przeciskiem pod ul. Chyliczkowską
do działki nr ew. 52/2 oraz ułożeniem rury osł 2x DZ 559
czytaj

2022.02.15

Pytania Oferentów / Odpowiedzi

Budowa przyłącza sieci cieplnej preiz DN150mm, o dł łącz 320m,
od ul. Królewskie Lipy do dział nr ew. 8/7 – z przeciskiem pod ul. Chyliczkowską
do działki nr ew. 52/2 oraz ułożeniem rury osł 2x DZ 559
czytaj

2022.02.14

Pytania Oferentów / Odpowiedzi

Budowa przyłącza sieci cieplnej preiz DN150mm, o dł łącz 320m,
od ul. Królewskie Lipy do dział nr ew. 8/7 – z przeciskiem pod ul. Chyliczkowską
do działki nr ew. 52/2 oraz ułożeniem rury osł 2x DZ 559
czytaj

2022.02.10

Pytania Oferentów / Odpowiedzi

Pytanie:

W dokumentacji przejście pod ul. Chyliczkowską na wysokści Armii Krajowej długość rur osłonowych DN 459 wynosi 24 mb a w SWZ 36 mb- która jest właściwa?

Odpowiedź:

Odpowiedź właściwa: Przejście pod ul. Chyliczkowską na wysokości Armii Krajowej średnica rury osłonowej wynosi 2x DN 559 x 10 o długości L=24 mb
Rury preizolowane 2xDN300/450 o długości L=30 mb

2022.02.08

SPRAWA 1/2022

Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania
ustawy Pzp Roboty budowlane
Budowa przyłącza sieci cieplnej preiz DN150mm, o dł łącz 320m,
od ul. Królewskie Lipy do dział nr ew. 8/7 – z przeciskiem pod ul. Chyliczkowską
do działki nr ew. 52/2 oraz ułożeniem rury osł 2x DZ 559

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej SWZ

SWZ

Wersja edytowalna

SWZ DOC

Projekt Budowlany

„Budowa sieci ciepłowniczej od ul. Królewskie Lipy
do projektowanej ciepłowni na terenie Wodociągów
Miejskich w Piasecznie.
Zadanie I: Projekt przyłącza do sieci co w ul. Królewskie
Lipy do obiektów szkolnych położonych na działkach
o nr ew. 8/7 i 52/2 w Piasecznie ul. Chyliczkowska.”

Część techniczno – technologiczna

pobierz

PROFIL PODŁUŻNY PRZEJŚCI SIECI CIEPLNEJ DN300/500
POD UL. CHYLICZKOWSKĄ W PIASECZNI
pobierz

PTZ PRZEJŚCIE POD UL. CHYLICZKOWSKĄ
OD PUNKTU P.1 DO P.2
pobierz

Uwaga!:

  1. Przyłącze P8 do szkoły L.O. kończymy na zaworach odcinających /nie wprowadzamy rur do budynku szkoły/
  2. Ułożenie rur osłonowych DN 559 L=36 mb i rur preizolowanych DN 300 L=40 mb pod ul. Chyliczkowską na wysokości Armii Krajowej
    • rysunek montażowy rur z rzędnymi

pobierz

pobierz wersja dwg

——————————————————————————————————————–

2021.06.11

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Czytaj

2021.04.23

Informacja z otwarcia ofert

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Czytaj

2021.04.23

INFORMACJA
jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Czytaj

2021.04.14

Pytania i Odpowiedzi – aktualizacja V

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Czytaj

2021.04.12

Pytania i Odpowiedzi – aktualizacja IV

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Czytaj

2021.04.01

Pytania i Odpowiedzi – aktualizacja III

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Czytaj

2021.03.31

Pytania i Odpowiedzi – aktualizacja II

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Czytaj

2021.03.31

Pytania i Odpowiedzi – aktualizacja I

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Czytaj

Materiały do zamówienia – wersja edytowalna

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
pobierz

Zał. nr 2 do umowy, Gwarantowane parametry techniczne : – pobierz
Zał. nr 3 do umowy, Specyfikacja techniczna : – pobierz
Zał. nr 7 do umowy, Specyfikacja techniczna : – pobierz

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA
pobierz

2021.03.26

Pytania i Odpowiedzi

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Czytaj

2021.03.24

Polska-Piaseczno: Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Sprawa 1 / 2021

Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Czytaj

Specyfikacja Warunków Zamówień – SWZ

Czytaj

Materiały do zamówienia

Wzór umowy zał. nr 6 : – pobierz
Wzór umowy zał. nr 7 : – pobierz
Zał. nr 1 do umowy część opisowa : – pobierz
Zał. nr 2 do umowy : – pobierz
Zał. nr 3 do umowy : – pobierz

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA

Pobierz

Warunki przyłączenia nr 20-G0/WP/00576 dla zakładu wytwarzania energii,
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 15 kV.

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Czytaj

Dodatkowe materiały do zamówienia

Instrukcja BHP i Obsługi Kotłowni PCU Piaseczno : – pobierz
Instrukcja BHP Ogólna w PCU Piaseczno : – pobierz
Projekt techniczny Gazowej kotłowni, podłączenie do sieci energetycznej : – pobierz
Kanalizacja – Studnie Schładzające : – pobierz
Projekt Fundamentów pod Kominy : – pobierz
Kratownice – Schematy : – pobierz
Konstrukcja : – pobierz
Kotłownia – Rzuty : – pobierz
Warunki Techniczne Przyłączenia i Dostawy Gazu : – pobierz
Warunki Przyłączenia do Sieci Gazowej : – pobierz
Raport z Analizy Próbek Wody z Sieci Ciepłowniczej : – pobierz
Zapotrzebowanie Mocy 2019 – 2020 : – pobierz
Wykres Uporządkowany Zapotrzebowania na Ciepło 2019 : – pobierz
Tabela Temperatur – 12.2020 : – pobierz
Zdjęcia Urzšądzeń Pomiarowych i Technicznych : – pobierz

——————————————————————————————————————–

2021.03.04

Informacja o wyniku postępowania

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie

POBIERZ

2021.02.19

Informacja z otwarcia ofert

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie

POBIERZ

——————————————————————————————————————–

2021.02.17

Pytania i Odpowiedzi
aktualizacja XII

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w PiasecznieW odpowiedzi na zapytanie wykonawcy dotyczące „proszę o udostępnienie na stronie
internetowej elektronicznej wersji (pliku .xml) formularza JEDZ” informujemy iż:

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) można wypełnić za pomocą narzędzia
udostępnionego przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie wejdź

lub za pomocą edytowalnego pliku w formacie Word również udostępnionego
na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adres pobierz

Wszystkie informacje niezbędne do wypełnienia dokumentu JEDZ znajdują się na stronie
Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem https://espd.uzp.gov.pl/

————


2021.02.11

Pytania i Odpowiedzi
aktualizacja XI

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Czytaj

————


2021.02.08

Warunki przyłączenia nr 20-G0/WP/00576 dla zakładu wytwarzania energii,
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 15 kV.

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Czytaj

2021.02.05

Pytania i Odpowiedzi
aktualizacja X

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Czytaj

2021.02.01

Pytania i Odpowiedzi
aktualizacja IX

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Czytaj

2021.01.29

Pytania i Odpowiedzi
aktualizacja VIII

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Czytaj

2021.01.28

Pytania i Odpowiedzi
aktualizacja VII

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Czytaj

2021.01.22

U W A G A !!

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie

Zamawiający informacje, że oczekiwany termin wydania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej przez PGE Dystrybucja to koniec stycznia 2021 roku.
W związku z powyższym ulega wydłużeniu termin składania ofert
do dnia 19.02.2021 roku

Godzina nadsyłania ofert oraz godzina otwarcia ofert nie uległa zmianie

Materiały uzupełniające do zamówienia

Projekt techniczny Podłączenie do sieci energetycznej : – pobierz
Układ automatyczej regulacji zaworów kotła K1 : – pobierz
Układ automatyczej regulacji zaworów kotła K1 – Instrukcja Obsługi : – pobierz

Pytania i Odpowiedzi
aktualizacja VI

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Czytaj

2021.01.21

Pytania i Odpowiedzi
aktualizacja V

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Czytaj

2021.01.15

Pytania i Odpowiedzi
aktualizacja IV

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Czytaj

2021.01.14

Pytania i Odpowiedzi
aktualizacja III

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Czytaj

2021.01.12

Pytania i Odpowiedzi
aktualizacja II

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Czytaj

Materiały do zamówienia – wersja edytowalna

Zał. nr 2 do umowy, Gwarantowane parametry techniczne : – pobierz
Zał. nr 3 do umowy, Specyfikacja techniczna : – pobierz
Oferta – formularz ofertowy, pozostałe : – pobierz

2021.01.08

Pytania i Odpowiedzi
aktualizacja I

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Czytaj

2021.01.04

Pytania i Odpowiedzi

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy
ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Czytaj

2020.12.28

Polska-Piaseczno: Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
2020/S 252-637700
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Celem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy zadania realizowanego
W systemie „pod klucz”, polegającego na zaprojektowaniu, zainstalowaniu
I uruchomieniu agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy elektrycznej 0,999 MW, lub 2 agregatów o sumarycznej mocy elektrycznej 0,999 MW,
przystosowanego do pracy przez 24h/d oraz przez 12m-cy/a. Nowa instalacja musi
spełniać wszelkie przewidziane i obowiązujące przepisy, standardy i wymagania
zapisane w polskim prawie.
Czytaj

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień – SIWZ

Czytaj

Materiały do zamówienia

Wzór umowy zał. nr 6 : – pobierz
Wzór umowy zał. nr 7 : – pobierz
Zał. nr 1 do umowy część opisowa : – pobierz
Zał. nr 2 do umowy : – pobierz
Zał. nr 3 do umowy : – pobierz

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA

Pobierz

Dodatkowe materiały do zamówienia

Instrukcja BHP i Obsługi Kotłowni PCU Piaseczno : – pobierz
Instrukcja BHP Ogólna w PCU Piaseczno : – pobierz
Projekt techniczny Gazowj kotłowni, podłączenie do sieci energetycznej : – pobierz
Kanalizacja – Studnie Schładzające : – pobierz
Projekt Fundamentów pod Kominy : – pobierz
Kratownice – Schematy : – pobierz
Konstrukcja : – pobierz
Kotłownia – Rzuty : – pobierz
Warunki Techniczne Przyłączenia i Dostawy Gazu : – pobierz
Warunki Przyłączenia do Sieci Gazowej : – pobierz
Raport z Analizy Próbek Wody z Sieci Ciepłowniczej : – pobierz
Zapotrzebowanie Mocy 2019 – 2020 : – pobierz
Wykres Uporządkowany Zapotrzebowania na Ciepło 2019 : – pobierz
Tabela Temperatur – 12.2020 : – pobierz
Zdjęcia Urzšdzeń Pomiarowych i Technicznych : – pobierz

Informacja dla Wykonawców

Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania. Dane postępowanie można wyszukać również na
liście wszystkich postępowań, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania na miniPortalu

ID Postępowania
22dc635f-9582-4386-b08a-d6c245199ce0

Link do postępowania na stronie miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych

Czytaj

2020.10.15

Protokół z dialogu technicznego

związanego z postępowaniem o udzielnie zamówienia publicznego na rozbudowę PC-U Piaseczno o układ kogeneracyjny o mocy ok. 999 kWe.
Czytaj

2020.09.21

OGŁOSZENIE
O
DIALOGU TECHNICZNYM

„Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę PC-U Piaseczno o układ kogeneracyjny
o mocy ok. 999 kWe”
Czytaj

REGULAMIN PRZEROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO
W PRZEDSIĘBIORSTWIE CIEPŁOWNICZO-USŁUGOWYM „PIASECZNO” Sp. z o.o.

Regulamin

Zgłoszenie do udziału w Dialogu Technicznym

Zgłoszenie

2020.06.23

OGŁOSZENIE
O
NABORZE PRACOWNIKÓW

Zarząd PC-U PIASECZNO Sp. z o.o. zaprasza osoby chętne do pracy na stanowisku operatora kotłowni gazowej do składania aplikacji.
Ogłoszenie

Regulamin
udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Ciepłowniczo-Usługowym „Piaseczno” Sp. z o.o.

Regulamin

ANEKS 1
Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Ciepłowniczo-Usługowym „Piaseczno” Sp. z o.o.

Aneks

2020.03.02

Protokół Postępowania
w Trybie Przetargu Nieograniczonego

Sprawa nr. 1 /2020, przetarg 21/2020 z dnia 2020.02.10

„Budowa przyłącza sieci cieplnej od zaworów przy ul. Syrenki do osiedla Mieszkaniowego „TRIMEKO”
przy ul. Mleczarskiej, Spr. 1/2020.”

POBIERZ

2020.02.24

Informacja z otwarcia ofert

dotyczy przetargu 21/2020 z dnia 2020.02.10
„Budowa przyłącza sieci cieplnej od zaworów przy ul. Syrenki do osiedla Mieszkaniowego „TRIMEKO”
przy ul. Mleczarskiej, Spr. 1/2020.”

POBIERZ

2020.02.20

Odpowiedzi na pytania oferentów – aktualizacja
dotyczy przetargu 21/2020 z dnia 2020.02.10

ODPOWIEDZI

2020.02.13

Przetarg 21/2020 – Sprawa nr 1/2020

Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane
Budowa przyłącza sieci cieplnej od zaworów przy ul. Syrenki do osiedla Mieszkaniowego „TRIMEKO” przy ul. Mleczarskiej.

Zarząd PCU Piaseczno Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w SIWZ, na skutek
pomyłki drukarskiej, wystąpił błąd w pkt. 3 dotyczącym opisu przedmiotu zamówiena

POBIERZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie aktualizacja

2020.02.12

Przetarg 21/2020 – Sprawa nr 1/2020

Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane
Budowa przyłącza sieci cieplnej od zaworów przy ul. Syrenki do osiedla Mieszkaniowego „TRIMEKO” przy ul. Mleczarskiej.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie aktualizacja

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień – aktualizacja
Zarząd PCU Piaseczno Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w SIWZ, na skutek
pomyłki drukarskiej, wystąpił błąd w pkt. 5 dotyczącym terminu wykonania zamówienia.

SIWZ aktualizacja

O F E R T A – FORMULARZ OFERTOWY załącznik Nr 1
pobierz

Zarząd PCU Piaseczno Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość rezygnacji wykonania przecisku wzdłuż ul. Mleczarskiej o długości ok. 18 m. i położenia rur DN 200/315 w wykopie otwartym, przy czym należy uwzględnić odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.
pobierz

——————————————————————————————————————–

2020.02.10

Przetarg 21/2020 – Sprawa nr 1/2020

Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane
Budowa przyłącza sieci cieplnej od zaworów przy ul. Syrenki do osiedla Mieszkaniowego „TRIMEKO” przy ul. Mleczarskiej.

OGŁOSZENIE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień

SIWZ

Dodatkowe materiały do przetargu 21/2020
MLECZARSKA: Rys. 01 – PZT – MLECZARSKA (DWG), Rys. 01 – PZT – MLECZARSKA (PDF), Rys. 02 – PROFIL – MLECZARSKA (DWG), Rys. 02 – PROFIL – MLECZARSKA (PDF), Rys. 03 – SCHEMAT MONTAŻOWY – MLECZARSKA (DWG), Rys. 03 – SCHEMAT MONTAŻOWY – MLECZARSKA (PDF), Opis techniczny – MLECZARSKA (PDF), Zestawienie mat – MLECZARSKA (XLSX)

AUCHAN: Rys. 01 – PZT – AUCHAN (DWG), Rys. 01 – PZT – AUCHAN (PDF), Rys. 02 – PROFIL AUCHAN (PDF), Rys. 03 – SCHEMAT MONTAŻOWY – AUCHAN (PDF), Rys. 04 – ALARM – AUCHAN+MLECZARSKA (PDF), Zestawienie mat – AUCHAN (PDF)

SYRENKI: Rys. 01 – PZT – Syrenki (DWG), Rys. 01 – PZT – Syrenki (PDF), Rys. 02 – PROFIL – Syrenki (DWG), Rys. 02 – PROFIL – Syrenki (PDF), Rys. 03 – SCHEMAT MONTAŻOWY – Syrenki (DWG), Rys. 03 – SCHEMAT MONTAŻOWY – Syrenki (PDF), Rys. 04 – ALARM – Syrenki (DWG), Rys. 04 – ALARM – Syrenki (PDF), Opis techniczny – Syrenki (PDF), Zestawienie mat – SYRENKI (XLSX)

——————————————————————————————————————–

2020.01.28

„Rada Nadzorcza PC-U Piaseczno Sp. z o. o. uprzejmie
informuje, że podjęła decyzję o zakończeniu postępowania
kwalifikacyjnego bez wyłaniania kandydata na w/w stanowisko”

2019.10.31

ZAPYTANIE OFERTOWE
na przygotowanie i złóżenie wniosku
na pozyskanie śrdoków pomocniczych na inwestycję energetyczną
dla PCU Piaseczno Sp. z o.o.

Czytaj dalej

ZTE
dla budowy nowego obiektu energetycznego w Piasecznie
oraz przekształcenie istniejącego systemu ciepłowniczego w efektywny, zgodnie z definicją

Czytaj dalej

2019.09.30

KONKURS NA CZŁONKA ZARZĄDU PC-U
PC-U Piaseczno Sp. o. o.

   Działając na podstawie Uchwały nr 10/2019 z dnia 9 wrzeœnia 2019 roku Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo – Usługowego Piaseczno Sp. z o. o. z siedzibą w Piasecznie, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000087343 ogłasza o wszczęciu postępowania konkursowego na stanowisko:
Członka Zarządu
spółki Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Piaseczno Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnoœcią z siedzibą w Piasecznie

Czytaj dalej

2019.07.08

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PDot.: Sprawa 2/2019 (przetarg 20/2019)
Budowa przyłącza sieci cieplnej od trójnika przy budynku Puławska 20 do budynku Puławska 4 w Piasecznie

Pobierz

2019.07.01

Protokół z otwarcia ofert – Przetarg 20 / Sprawa nr 2

Pobierz

2019.06.17

Przetarg 20/2019 – Sprawa nr 2/2019

Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane
Budowa przyłącza sieci cieplnej od trójnika przy budynku Puławska 20 do budynku Puławska 4 w Piasecznie

OGŁOSZENIE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień

SIWZ

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PRZYŁĄCZE SIECI CIEPŁOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ

pobierz
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW SYSTEMU ALARMU IMPULSOWEGO

pobierz

Dodatkowe materiały do przetargu 20/2019

Rysunek 1, Puławska – Chyliczkowska,
Puławska – Chyliczkowska 2 – Schemat Montażowy
Rysunek 4,
2 – PZTRysunek 2,
Pulawska – Chyliczkowska 2 – ProfilRysunek 3,
Puławska – Chyliczkowska 2 – Alarm

„do przeglądania plików DWG wymagany minimalnie program DWG Viewer”

2019.05.28

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PDot.: Sprawa 1/2019 (przetarg 19/2019)
Budowa przyłącza sieci cieplnej od wpałki w s.c. Dn200
w ul.Fabryczneh do budynku Puławska 20

Pobierz

2019.05.17

Protokół z otwarcia ofert – Przetarg 19

Pobierz

2019.05.17

Odpowiedzi na pytania oferentów
dotyczy przetargu 19/2019 z dnia 05.05.2019

ODPOWIEDZI – CZĘŚĆ DRUGA

2019.05.16

Odpowiedzi na pytania oferentów
dotyczy przetargu 19/2019 z dnia 05.05.2019

ODPOWIEDZI – CZĘŚĆ PIERWSZA

2019.05.05

Przetarg 19/2019

Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane
Budowa przyłącza sieci cieplnej od wpałki w s.c. Dn200
w ul.Fabryczneh do budynku Puławska 20

OGŁOSZENIE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień

SIWZ

Kosztorys Ofertowy Zerowy – Przyłącze sieci c.o. do budynku socjalnego Gminy Miasto Piaseczno przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie

Wersja PDFWersja
XLSWersja ATH


Przedmiar Robót – Przyłącze sieci c.o. do budynku socjalnego Gminy Miasto Piaseczno przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie
Wersja PDFWersja XLSWersja ATH

Dodatkowe materiały do przetargu 19/2019
Rysunek 1,
Puławska 20 – PZTRysunek 2,
Puławska 20 – ProfilRysunek 3,
Puławska 20 – Schemat Montażowy

„do przeglądania plików DWG wymagany minimalnie program DWG Viewer”

Rysunek 4,
Puławska 20 – AlarmRysunek 5
,Puławska 20 – ProfilRysunek 6,
Puławska 20 – PLAN TRASY I SCHEMAT MONTAŻOWY

2019.03.27

OGŁOSZENIE

Zarząd PCU PIASECZNO sp. z o.o.
poszukuje kandydatów na stanowisko
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO SPÓŁKI

Pobierz

Protokół
z udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EUR

Pobierz

2019.01.18

Informacja
o unieważnieniu postępowania

Pobierz

Zapytanie ofertowe
na serwis kotłowni w Gmine Piaseczno

Pobierz

Wykaz kotłowni

Pobierz

2018.12.21

ZAPYTANIE OFERTOWE
na udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EUR

Zamówienie na: Konserwacja i obsługa kotłowni gazowych w obiektach podlegających UMiG Piaseczno w/g załączonej specyfikacji

Pobierz

Wykaz kotłowni

Pobierz

2018.12.18

Uchwała nr 14/2018
Rady Nadzorczej
Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo Usługowe Piaseczno Sp. z o.o.
z dnia 18.12.2018 r.

Pobierz

Zestawienie ofert na badanie sprawozdania finasowego za rok 2018
Pobierz

Informacja Zarządu PCU Piaseczno – wybranie oferty
Pobierz

2018.10.30

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące usługi wykonania przez biegłego rewidenta badania
sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2018
dla Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Usługowego Piaseczno Sp. z o.o.

Pobierz

2018.08.02

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Projekt, budowa, montaż i uruchomienie węzła cieplnego kompaktowego wielofunkcyjnego na terenie Piaseczna.

Pobierz

2018.08.01

Protokół z otwarcia ofert – Przetarg 18

Pobierz

2018.07.18

Przetarg 18/2018

Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Piaseczno Sp. z o.o.: Projekt, budowa, montaż i uruchomienie węzła cieplnego kompaktowego wielofunkcyjnego na terenie Piaseczna.
Roboty budowlane

Pobierz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

Pobierz

DANE do ZMÓWIENIA węzla pobierz
REGULATOR 3 drogwy pobierz
WARUNKI TECH WĘZŁÓW- ogólne_2018 pobierz
WARUNKI TECH POMIESZCZEŃ WĘZŁÓW 2018 pobierz
Schemat 2018 pobierz
Węzeł Cieplnypobierz

2018.06.27

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Budowa przyłącza sieci cieplnej od punktu stałego ul. Syrenki do centrum handlowego przy ul. Mleczarskiej w Piasecznie

Pobierz

2018.06.20

Protokół z otwarcia ofert – Przetarg 17

Pobierz

2018.06.05

Przetarg 17/2018

Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Piaseczno Sp. z o.o.: Budowa przyłącza sieci cieplnej od punktu stałego w ul. Syrenki do centrum handlowego przy ul Mleczarskiej w Piasecznie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Pobierz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

Pobierz

NAPOLLO – Profil pobierz
NAPOLLO – Plan Trasy pobierz
NAPOLLO – Schemat Montażowy pobierz
NAPOLLO Przyłącze Po Terenie pobierz
Piaseczno Karuzela – zestaw mater. pobierz
Przedmiar Robót – Budowa przyłącza pobierz
Zbrojenie Punktu Stałegopobierz
Projekt Zagospodarowania terenu pobierz
Profil Przyącza SC pobierz
Schemat montażowy pobierz
Schemat Systemu Alarmowego pobierz
Zestawienie Materiałów pobierz
Zestawienie Materiałów Systemu Alarmowego pobierz

——————————————————————————————————————–

Archiwum Przetargowe – inne

Informacje o roztrzygniętych przetargach,
materiały archiwalne

W E J D Ź

——————————————————————————————————————–

Do obejrzenia dokumentacji w pdf, wymagany jest program Adobe Reader
download

Skip to content